Služby

Prevádzame opravy:

  •  motorových vozidiel
  • stavebnej a lesnej techniky
  • mechanické opravy
  • elektrické opravy ,alternátory,štartre,nezávislé kúrenia...
  • výmeny olejov
  • príprava a absolvovanie STK a EK
  • opravy hydraulických rúk
  • opravy nadstavieb
  • a iné